Menu

Unilever ja Unilever Food Solutions ovat maailman suurimpia maatalouden tuottamien raaka-aineiden, kuten teen, kasvisten ja kasviöljyjen, käyttäjiä. Suurten yritysten on myös kannettava toiminnassaan suurta vastuuta. Tästä syystä olemme tehneet paljon työtä tarjotaksemme toimittajillemme runsaasti tietoa ja inspiraatiota toimintatavoista, jotka vahvistavat sekä heidän omaa talouttaan että luonnon monimuotoisuutta alueella, jossa he asuvat ja työskentelevät.

On hyvä käydä hieman tarkemmin läpi sitä, mitä luonnon monimuotoisuudella oikeasti tarkoitetaan. YK:n biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa biodiversiteettiä kuvataan näin:

Biologinen monimuotoisuus tarkoittaa…

  • käsitettä, jolla kuvataan elämän vaihtelua ja eri muotoja maapallolla (kasvit, eläimet ja mikro-organismit),
  • variaatiota ja vaihtelua lajien sisällä,
  • miljoonien vuosien evoluution lopputulosta, johon me ihmiset yhä enemmän vaikutamme, ja
  • ekosysteemien monimuotoisuutta. 

 

 

Biologinen monimuotoisuus varmistaa tarpeelliset ekosysteemipalvelut, jotka tarjoavat meille esimerkiksi ruokaa ja puhdasta vettä. Ekosysteemin rakenteiden turvaaminen on siitä syystä tärkeää, sillä ne mahdollistavat nämä elintärkeät palvelut, jotka hyödyttävät meitä myös yrityksenä. Biologisten ekosysteemien ylläpitäminen on olennaista meille kahdella tavalla: se vahvistaa niiden tuotteiden saatavuutta, joista brändimme ovat riippuvaisia, ja samalla se tukee niiden yhteiskuntien ja kansantalouksien menestymistä, joissa me harjoitamme liiketoimintaa.

 

Monimuotoisuuden merkitys

Biologinen monimuotoisuus – tai biodiversiteetti, kuten sitä myös kutsutaan – on perusedellytys hyvin toimivalle yhteiskunnalle, vauraalle taloudelle ja mahdollisuudelle harjoittaa liiketoimintaa. Suojelemalla biologista monimuotoisuutta osana työtämme Unileverillä me vaikutamme myönteisesti ihmisten toimeentuloon ja vahvistamme samalla niitä maatalouden järjestelmiä, joista itse olemme riippuvaisia. Ilman biologista monimuotoisuutta meillä ei ole liiketoimintaa.

”Ilman biologista monimuotoisuutta ei ole liiketoimintaa.”

 

Sustainable Agriculture Programme

Meidän kestävän maatalouden ohjelmamme – Sustainable Agriculture Programme– syntyi tavoitteestamme ostaa raaka-aineemme tiloilta, jotka sovelsivat kestäviä viljelymenetelmiä. Biologisen monimuotoisuuden suojelu on näin ollen yksi tämän ohjelman keskeisimmistä elementeistä, ja siihen liittyen yksi neljästä perusperiaatteestamme on ”varmistaa, että maataloustoiminnan kielteiset vaikutukset minimoidaan ja että myönteisiä vaikutuksia edistetään mahdollisuuksien mukaan”.

Tärkeitä ohjeita

Biodiversiteetti on yksi yhdestätoista osa-alueesta, joita me käytämme kestävän maatalouden käytäntöjen mittaamiseen. Kestävän maatalouden ohjelmamme ydin on Sustainable Agriculture Code(SAC), jonka kehitimme antamaan meille, maanviljelijöillemme ja toimittajillemme useita tiukkoja kriteerejä, jotta voimme edistää hyviä käytäntöjä koko toimitusketjussamme. SAC kattaa sekä ekosysteemipalvelut että harvinaisten ja uhanalaisten lajien ja ekosysteemien suojelun tiloilla ja niiden ympäristössä. Tämä on tavoite, jonka jaamme myös Rainforest Alliancen, Roundtable on Sustainable Palm Oilin ja muiden kolmannen osapuolen sertifiointijärjestöjen kanssa.

Haluatko nähdä joitakin käytännön esimerkkejä, miten me työskentelemme vahvistaaksemme luonnon monimuotoisuutta? Klikkaa tästä!

 

Ekosysteemit ovat erityisen tärkeitä hyvinvointimme ja elämänlaatumme kannalta, sillä ne tarjoavat elintärkeitä luonnollisia palveluita, kuten ruokaa, raikasta ilmaa ja puhdasta vettä. YK:n mukaan me kulutamme maailman luonnonpääomaa niin nopeasti, että yli 60% ekosysteemipalveluista on laskussa ja ilmastonmuutos uhkaa biologista monimuotoisuutta. Unilever on maailman suurimpia maataloushyödykkeiden käyttäjiä. Meillä on merkittävä vastuu varmistaa se, että ostotoimintamme ennemminkin täydentävät kuin tyhjentävät niitä ympäristöjä, jotka palvelevat meitä. Siksi kannustamme toimittajiamme suojelemaan omia ekosysteemejään.

Tuotteet
Reseptit
Suosikit
Menu