Menu

Käyttöehdot

 

LUE KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI LÄPI ENNEN KUIN KÄYTÄT VERKKOSIVUSTOA. NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA SÄÄDETÄÄN SIVUSTON JA KAIKEN SIVUSTOLTA LÖYTYVÄN AINEISTON KÄYTÖSTÄ (PÄIVITETTY 1. HUHTIKUUTA 2007). 

Tätä verkkosivustoa (lukuun ottamatta sille linkitettyjä sivustoja) ylläpitää Unilever Finland Oy, yhtiö, jonka kotipaikka on Suomessa. Kaikki tämän sivuston käytöstä tai sisällöstä johtuvat tai niihin liittyvät tapaukset ratkaistaan Suomen lain mukaan. 

Soveltuvuus
Tämä verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan Suomessa oleskeleville käyttäjille. Tiedot tuotteista, palveluista ja kampanjoista ovat voimassa vain tässä maassa. Emme väitä emmekä takaa, että tältä sivustolta löytyvä aineisto on voimassa, että sitä on saatavilla tai että se on merkityksellistä muissa maissa. Kehotamme muissa maissa oleskelevia tutustumaan Unilever verkkosivustoon osoitteessa http://www.unilever.com

Copyright / tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet
Copyright © Unilever Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien tämän sivuston tekstien, kuvien, äänitallenteiden, ohjelmiston ja muun aineiston tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet ovat Unilever Finland Oy:n ja/ tai muiden Unilever-ryhmään kuuluvien jäsenyhtiöiden hallussa, tai niiden käyttöön on saatu oikeudenomistajan lupa. 

Käyttäjän on sallittua selata tätä verkkosivustoa sekä jäljentää osia siitä tulostamalla tai kiintolevylle kopioimalla, sekä levittää aineistoa muille henkilöille, kuitenkin ainoastaan tiedonhankintatarkoituksessa ja sillä ehdolla, että yllämainittu copyright-lauseke esiintyy kaikissa jäljenteissä. Mitään sivustolta kopioitua aineistoa ei saa myydä eikä levittää kaupallisissa tarkoituksissa, sitä ei saa muuttaa eikä julkaista missään muussa teoksessa tai julkaisussa niin painetussa kuin sähköisessäkään muodossa, mukaan lukien aineiston lähettäminen toiselle sivustolle, sen julkaiseminen toisen sivuston kehyksessä ("framing") sekä toisten sivustojen linkittäminen tälle sivustolle, ellei siihen ole myönnetty kirjallista lupaa. Minkäänlaista lisenssiä tai muuta oikeutta aineiston käyttöön ei myönnetä. 

Tavaramerkit
Unilever Finland Oy ja Unilever-ryhmään kuuluvat jäsenyhtiöt omistavat kaikki tällä sivustolla kuvatut tavaramerkit tai ne käyttävät niitä lisenssillä. Tällä sivustolla kuvattujen tavaramerkkien oikeudeton käyttö on ankarasti kielletty. 

Tuotteiden saatavuus
Tuotteiden esittely sivustollamme ei ole tarjous tuotteiden myymisestä eikä se velvoita yhtiötämme tuotteiden myyntiin tai jakeluun. Ennen ostoa tulisi jälleenmyyjältä selvittää tiedot tuotteen tai palvelun saatavuudesta ja soveltuvuudesta. 

Sisältö
Tällä sivustolla esitetyt tiedot on julkaistu vilpittömässä mielessä, mutta niitä tulee käyttää vain yleisiin tiedonhakutarkoituksiin. Emme voi antaa takeita tietojen luotettavuudesta tietyissä tarkoituksissa, emmekä väitä emmekä takaa, että tiedot ovat oikeita tai täydellisiä. Sivustolla julkaistua tietoa ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi eikä juridiseksi neuvonannoksi eikä sijoitusneuvonnaksi. Unilever Finland Oy ja muut Unilever-ryhmään kuuluvat jäsenyhtiöt, niiden toimihenkilöt, työntekijät ja edustajat eivät ole, mikäli juridisesti mahdollista, millään tavalla vastuussa tämän sivuston tai sille linkitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista tappioista, vahingoista tai kuluista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen voiton menetykset tai epäsuorat, satunnaiset tai seurannaisvahingot. 

Pidätämme oikeuden milloin tahansa ennalta ilmoittamatta muuttaa ja tarkistaa sivuston ja näiden käyttöehtojen sisältöä tai sulkea pääsyn sivustolle miten ja milloin tahansa se on harkintamme mukaan toivottavaa ja tarpeellista. 

Sivustolle linkitetyt sivustot
Sivustolla voi esiintyä linkkejä muille verkkosivustoille, jotka liittyvät aihepiiriltään johonkin tällä sivustolla esiintyvään aiheeseen. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että Unilever Finland Oy:llä olisi yhteyttä näihin sivustoihin tai niiden omistajiin. Vaikka pyrimmekin tarjoamaan linkkejä käyttäjiämme kiinnostaville sivustoille, Unilever Finland Oy ja muut Unilever-ryhmään kuuluvat jäsenyhtiöt, niiden toimihenkilöt, työntekijät ja edustajat eivät ole millään tavalla vastuussa näistä linkitetyistä verkkosivustoista tai niillä julkaistuista tiedoista, joita Unilever Finland Oy tai muut Unilever-ryhmään kuuluvat jäsenyhtiöt eivät valvo eivätkä allekirjoita. Jos huomaat joutuneesi jollekin toiselle sivustolle, pääset takaisin tälle sivustolle painamalla selaimen takaisin-näppäintä tai antamalla verkkosivuston osoitteen www.unileverfoodsolutions.fi

Tuotteet
Reseptit
Suosikit
Menu