Menu

Ruokahävikki on merkittävä maailmanlaajuinen ongelma sekä ilmastolle, maailman väestölle että globaalille taloudelle. Maailman väestön ruokkimiseksi tuotetaan tarpeeksi ruokaa, vaikka 821 miljoonaa ihmistä näkee nälkää joka päivä. Tämä on luku, joka on kasvanut vuodesta 2015 lähtien.

 

Miksi me työskentelemme vähentääksemme ruokajätettä ja -hävikkiä:

  • Noin kolmannes globaalisti tuotetusta ruoasta vuosittain päätyy jätteeksi tai hävikiksi.
  • Joka vuosi 28% maailman maatalouden tuottamasta ruoasta menee hukkaan.
  • Ruokajäte ja -hävikki ovat keskeinen syy ilmastonmuutokseen. Noin 1 miljardi tonnia CO2e-päästöjä voitaisiin välttää vuosittain, jos me vähentäisimme ruokahävikkiä.
  • Joka vuosi ruokahävikki maksaa globaalille taloudelle 940 miljardia USA:n dollaria.
  • On arvioitu, että ruokahävikin vähentäminen läpi toimitusketjun tuottaisi 405 miljardin USA:n dollarin arvosta liiketoimintamahdollisuuksia vuosittain.

 

CGF Food Waste Resolution

Vuonna 2015 Unilever oli mukana laittamassa alulle Consumer Goods Forum (CGF) Food Waste Resolution -lupausta. Tämä sitoumus tarkoittaa muun muassa sitä, että puolitamme ruokahävikin määrän vuoteen 2025 mennessä sekä jälleenmyynnin että tuotannon osalta. Vuonna 2016 työskentelimme sekä CGF:n että Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) kanssa mitataksemme ruokahävikkimme määrän, ja tämän sekä muiden tuotantomme mittaustapojen ansiosta me pystyimme vähentämään jätteemme määrää 10% ensimmäisen vuoden aikana. Unileverin ruokajäte päätyy kierrätykseen tai se muuntuu energiaksi. Vain 0.67% ruokajätteestämme päätyi vuonna 2018 kaatopaikalle tai muulla tavoin ei-kierrätettäväksi. 

Lähteet: Food and Agriculture Organization of the United Nations, EAT-Lancet Commission, Champions 12.3, The Business Commission, IPCC, October 2018

 

Tuotteet
Reseptit
Suosikit
Menu