Menu

Kestävästä kehityksestä kuulee puhuttavan koko ajan ja kaikkialla. Mutta mitä se oikein tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeää? Anna meidän selventää asiaa.

Kestävän kehityksen käsite on laaja ja sisältää niin yhteiskunnallisen, ekologisen kuin taloudellisenkin ulottuvuuden.  Tiivistettynä se tarkoittaa yhteisen vastuun kantamista ja tavoitetta säilyttää maapallon tuotantokyky, samalla pyrkien parantamaan ihmisten hyvinvointia. Miksi?

Vuonna 2050 planeettamme elää noin 10 miljardia ihmistä – määrä on lähes 40 prosenttia nykyistä suurempi. Samalla kun planeetan väkiluku kasvaa, pienenee viljeltävä maapinta-ala. Toisin sanoen seuraavan 40 vuoden aikana meidän on tuotettava yhtä paljon ruokaa kuin 8 000 edeltävän vuoden aikana! Tämän takia meidän täytyy ajatella fiksusti ja pitää huolta arvokkaasta planeetastamme. Ei vasta huomenna eikä muutaman vuoden päästä, vaan nyt.

”Sellaista kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”

Brundtlandin komission alkuperäinen määritelmä kestävälle kehitykselle vuodelta 1987.

 

Yhtälö, joka ei voi toimia

Tiesitkö, että olemme ylittäneet 1970-luvulla pisteen, jossa vuosittainen ekologinen jalanjälkemme ylitti maapallon uusiutumiskyvyn? Tällä hetkellä tarpeidemme tyydyttämiseksi tarvittaisiin 1,5 maapalloa. Jos jatkamme samaan tapaan, vuoteen 2050 mennessä kulutustottumuksillamme tarvittaisiin 3 maapalloa. Jalanjäljen suuruus vaihtelee eri maiden kesken.

Näin monta maapalloa tarvittaisiin, jos kaikki eläisivät samalla tavalla kuin asukkaat seuraavissa maissa:

 

Kestävä maatalous

Jotta me elintarvikealla voimme toimia kestävästi, on myös maatalouden oltava kestävän kehityksen mukaista. Kestävään kehitykseen sisältyy kolme ulottuvuutta.   

 

Kestävän maatalouden toimintatavat sisältävät seuraavat ulottuvuudet:

  • Ekologinen kestävyys – Kestävien elintarvikkeiden tuottajat suojelevat luontoa ja ympäristöä käsitellessään ilmastonmuutokseen, energiaan, vesipulaan, biologiseen monimuotoisuuteen ja maaperän köyhtymiseen liittyviä kysymyksiä. 
  • Yhteiskunnallinen kestävyys – Kestävä elintarviketuotanto edellyttää myös työntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin huomioon ottamista siinä yhteiskunnassa, jossa tuotantoa harjoitetaan. Tähän sisältyvät esimerkiksi terveydenhuoltopalvelut, ravinto sekä työlainsäädäntö.
  • Taloudellinen kestävyys – Kestävän elintarviketuotannon tavoitteena ovat tuottavuus, tehokkuus ja kilpailukyky, minkä tulisi näkyä tilojen kannattavuutena ja sitä kautta menestyvinä paikallisina talouksina ja heijastua koko arvoketjuun. Kestävä talous on pysyvää taloutta, joka ei liikakäytä maapallon resursseja.
Tuotteet
Reseptit
Suosikit
Menu