Menu

Unilever on ollut yli 15 vuoden ajan eturintamassa, kun kyse on palmuöljyn käsittelyn monialaisista muutoksista. Ennen kuin vuosi 2019 päättyy, me ostamme vain 100% kestävästi tuotettua palmuöljyä. Fyysisesti sertifioidulla tarkoitetaan palmuöljyä, joka on sertifioitu joko RSPO:n standardin (Mass Balance tai Segregated Certification Standards) tai vastaavan standardin avulla, jonka kolmas osapuoli on itsenäisesti todennut. Vuodesta 2015 lähtien kaikki Unilever Food Solutionsin Pohjoismaissa käyttämä palmuöljy on ollut peräisin sertifioiduilta, kestävän kehityksen mukaan toimivilta tuottajilta, ja se on ollut niin kutsuttua RSPO-segregoitua palmuöljyä. Segregoitu palmuöljy pidetään erillään muusta palmuöljystä läpi koko toimitusketjun.

Olemme myös ensimmäinen kulutustavarayhtiö, joka jakaa julkisesti tietoja toimittajistaan ja tehtaistaan, joilta me teemme hankintamme sekä suoraan että epäsuorasti. Näin edistämme alan avoimuutta, jota pidämme avaintekijänä täydellisen jäljitettävyyden saavuttamisessa toimitusketjussa, ja samalla se helpottaa ongelmien tunnistamista ja niiden käsittelyä. Palmuöljyketjun pituus ja monimutkaisuus tekee avoimuudesta ja jäljitettävyydestä entistä tärkeämpää.

Hankintapolitiikka vuodelta 2013

Kaikkien toimittajiemme täytyy noudattaa kestävän palmuöljyn hankintapolitiikkaamme vuodelta 2013. Viimeksi vuonna 2016 tiukensimme vaatimuksiamme ja nyt edellytämme vahvempia sitoumuksia ihmisoikeuksien parantamiseksi ja pienten viljelijöiden osallisuuden lisäämiseksi.

Politiikkamme ytimessä on sitoutumisemme seuraaviin periaatteisiin

  • Ei metsien hävitystä
  • Ei turvesoiden vahingoittamista
  • Ei ihmisten ja yhteiskuntien hyväksikäyttämistä
  • Tavoitteena rakentaa toimitusketju, joka mahdollistaa tehokkaamman maankäytön ja metsien suojelun, ja samalla lisää positiivista sosiaalista vaikutusta
  • Läpinäkyvyys toiminnassa 

Haluatko tietää enemmän kestävän palmuöljyn hankintapolitiikastamme? Klikkaa tähän!

Tämä työmme täyttää seuraavat YK:n kestävän kehityksen globaalit tavoitteet

Tuotteet
Reseptit
Suosikit
Menu