Menu

Palmuöljyon saanut paljon kritiikkiä siitä, että sen käyttö johtaa ympäristöongelmiin, kun sademetsiä hakataan ja korvataan palmuöljyistutuksilla, mikä puolestaan ​​voi johtaa biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen. Tämä kritiikki osuu osittain oikeaan, joten miksi emme vain boikotoi palmuöljyä ja korvaa sitä muilla rasvoilla? Tässä on joitakin vastauksia tähän kysymykseen:

 

 • Boikotin myötä palmuöljyn viljelijät joutuisivat siirtymään viljelykasveihin, jotka tarvitsevat noin 4-10 kertaa suuremman viljelyalueen, mikä puolestaan ​​edellyttäisi vielä suurempien metsäalueiden muuttamista peltomaaksi. Itse asiassa yksi palmuöljyn eduista on se, että sen satotuotto viljelyaluetta kohti on hyvin korkea.
 • Miljoonien ihmisten tulotaso kehitysmaissa laskisi. WWF:n mukaan Kaakkois-Aasiassa jopa 4,5 miljoonaa ihmistä on riippuvaisia palmuöljystä elinkeinonsa turvaamiseksi.
 • Palmuöljyllä on sellaisia makuun liittyviä ja teknisiä ominaisuuksia, joita mikään muu kasviöljy ei voi tarjota, mikä tekee siitä suurelta osin mahdotonta korvata kokonaan.

Näin ollen on vielä tärkeämpää lisätä sertifioidun kestävän palmuöljyn kysyntää niin, että useammat viljelijät siirtyvät käyttämään kestäviä menetelmiä.

Kestävä palmuöljyn viljely edellyttää, että viljelijät

 • Rakentavat terasseja, jotka estävät maan valumista ja eroosiota
 • Kasvattavat muuta aluskasvillisuutta palmujen alla suojellakseen maaperää
 • Huolehtivat tuotantojätteiden kierrätyksestä (kompostoinnista)
 • Käyttävät pöllöjä tuholaisten, kuten rottien, torjumiseksi
 • Suojelevat metsiä jokien varsilla ja välttävät tulen käyttöä
 • Suojelevat ja edistävät yhdistymisvapautta, terveydenhuoltoa ja työturvallisuutta

"Ratkaisu on ostaa kestävästi tuotetusta palmuöljystä valmistettuja tuotteita!"

Sertifiointi on tietenkin vain yksi monista tärkeistä tavoista tehdä palmuöljyn tuotannosta kestävämpää ja tiedämme, että pelkästään sertifiointi ei takaa ratkaisua kaikkiin tämän alan yhteiskunnallisiin ja ympäristöongelmiin. Tämän sanottuamme olemme kuitenkin erittäin ylpeitä siitä, että olemme yksi RSPO:n (Round table on Sustainable Palm Oil) perustajista ja että olemme olleet mukana luomassa Tropical Forest Alliancea, joka pyrkii lopettamaan sademetsien häviämisen.

Tätä on RSPO!

 • RSPO on lyhenne sanoista Round table On Sustainable Palm Oilja se koostuu sidosryhmistä kaikilta yhteiskunnallisilta osa-alueilta – aina viljelijöistä tuottajiin ja käyttäjiin sekä sidosryhmäorganisaatioihin, kuten kansainväliseen ympäristöjärjestö WWF:ään.
 • RSPO asettaa kriteerit siihen, miten kestävästi palmuöljy on tuotettu. Yksi tärkeimmistä kriteereistä on se, että sellaisia metsäalueita, joilla on haavoittuvia ekosysteemejä ja jotka ovat tärkeitä paikalliselle väestölle kulttuurisesti, ei pitäisi käyttää tuotannossa lainkaan.
 • Lisäkriteerit koskevat torjunta-aineiden käyttöä, halpatyövoiman käyttöä ja erityisesti palmuöljyteollisuudessa työskentelevien työolosuhteita.
Tuotteet
Reseptit
Suosikit
Menu