Sammakko elää kaikilla muilla mantereilla Antarktista lukuun ottamatta ja se on niin kutsuttu indikaattorilaji. Se tarkoittaa, että sammakko asettaa tiettyjä vaatimuksia ympäristölle, jolloin sammakoita voi pitää indikaattorina sille, miten luonto voi. Ei siis ole ihme, että Rainforest Alliance -sertifikaatin symboliksi on valittu vihreä sammakko. Kun näet sen jossain tuotteistamme, voit siis olla varma, että tuote täyttää standardit, jotka asettavat vaatimuksia ekologiselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyydelle. Nykyisin tuhansissa tuotteissa ympäri maailmaa on tämä pieni, mutta erittäin tärkeä sammakko. 

Yli 30 vuotta kestävän kehityksen hyväksi

Rainforest Alliance on kansainvälinen aatteellinen järjestö, joka työskentelee ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja luodakseen kestäviä toimeentulomahdollisuuksia. Järjestö muun muassa kouluttaa viljelijöitä ja tukee työntekijöiden perheitä edistämällä koulutusta ja terveydenhoitoa. Lisäksi järjestö pyrkii tuomaan käyttöön ympäristöfiksuja viljelymenetelmiä, suojelemaan kotimaista ekosysteemiä, vähentämään torjunta-aineiden käyttöä, suojaamaan pölyttäjiä ja ennen kaikkea suojelemaan työntekijöiden oikeuksia. Rainforest Alliance on työskennellyt arvoketjun kaikissa vaiheissa vuodesta 1987 lähtien. Sen toiminta kattaa yli neljä miljoonaa maanviljelijää ja metsänhoitajaa yli 70 maassa, mikä tarkoittaa yli 30 vuoden työtä kestävän kehityksen hyväksi. 

 

 

Teentuotannon haasteet

Maailman suurimmat teentuottajat ovat Intiassa, Kiinassa ja Keniassa. Samalla kun teeviljelmät ovat tärkeitä työnantajia, tuotannossa on suuria sekä sosiaalisia että ekologisia haasteita. Eroosio, lannoitteiden ja torjunta-aineiden liikakäyttö sekä metsän hävittäminen esim. puun tehottoman käytön vuoksi, ovat muutamia esimerkkejä ekologisista ongelmista. Viljelmien työntekijöiden kohtaamia sosiaalisia haasteita ovat matalat palkat, rajoitettu pääsy kunnollisiin asuntoihin sekä rajoitettu mahdollisuus hoidon ja muiden perustarpeiden täyttymiseen. Rainforest Alliance työskentelee kuitenkin aktiivisesti näiden asioiden hyväksi saadakseen aikaan muutosta ja parannusta.

Keniassa, jossa 44 % kaikesta Rainforest Alliance -sertifioidusta teestä on lähtöisin, työntekijöillä on esim. 50 % parempi palkka verrattuna ei sertifioitujen viljelmien työntekijöihin. Intiassa yli puolet sertifioiduista viljelmistä ilmoittaa, että sertifikaatilla on ollut positiivinen vaikutus työntekijöiden terveyteen. Lisäksi sertifioitujen viljelmien työntekijät lähettävät lapsensa useammin kouluun kuin ei sertifioitujen viljelmien työntekijät. 

Tiesitkö että...

...koulut ovat paras suoja globaalia ilmastonmuutosta vastaan?

...kun ostat Rainforest Alliance -sertifioituja tuotteita, tuet työtä, joka pyrkii säästämään maailman metsät, levittämään ympäristöfiksuja viljelymenetelmiä ja vahvistamaan pienviljelijöiden taloutta sekä työntekijöiden oikeuksia?

...ympäristöfiksu viljely tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että satoa ja tuloja kasvatetaan kestävästi ja pyritään reagoimaan muuttuvan ilmaston haasteisiin sekä vähennetään kasvihuonepäästöjä? 

Lähde: Rainforest Alliance Certified. Siksi sinun pitää etsiä sammakkoa.

Tuotteet
Reseptit
Suosikit
Menu