Työskentelen...

Jatka

Olemme päivittäneetsisällön toimialasi perusteella

Vuoden 2010 alussa aloitimme Sustainable Living Plan -ohjelmamme, jonka tavoitteena on parantaa yli miljardin ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Miten suoriuduimme? Mitä tavoitteita olemme saavuttaneet vuonna 2020 ja mitä tavoitteita meillä on jäljellä?

Me emme usko siihen, että kasvua tulisi tavoitella ihmisten ja planeettamme kustannuksella. Unilever Sustainable Living Plan (USLP) -ohjelma, joka lanseerattiin vuonna 2010, on meidän suurin aloitteemme muuttaa toimintatapojamme yrityksemme sisällä. Sisäisesti USLP on vaikuttanut siihen:

 • Että luomme kestävää kasvua kestävien toimintatapojen kautta
 • Että vähennämme kustannuksia
 • Että rakennamme luottamusta läpi toimintaketjun tavaramerkeillämme

Mutta me emme kehitä ratkaisujamme yksin. Yhteiskunnalliset haasteet ovat tänä päivänä suuria ja monimutkaisia: ilmastonmuutos, epätasa-arvo, muovijätteet ja jätehuolto-ongelmat ovat asioita, jotka meidän tulee ratkaista yhdessä. Kuinka työskentelemme näiden asioiden eteen? Unilever on jalkauttanut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) osaksi omia kestävän kehityksen tavoitteitaan. Tähän pisteeseen me olemme päässeet vuonna 2020.

10 years of the Unilever Sustainable Living Plan – highlights

00:00

USLP-ohjelman tavoitteet ja tulokset vuonna 2020

Unilever Sustainable Living Plan -ohjelmalla on 3 päätavoitetta ja 6 painopistealuetta. Käymme ne tässä läpi ja miten olemme edistyneet niiden suhteen. Mitä tavoitteita olemme saavuttaneet ja mitä asioita meillä on vielä jäljellä?

1. Päätavoite Terveys & ravinto

 

 • Painopiste: Ravitsemus
  Työhömme kuuluu se, että parannamme jatkuvasti tuotteidemme laatua. Ravintoarvojen tulee täyttää tai olla korkeammat kuin suositellut ravitsemusstandardit.

 • Tavoitteet ja tulokset:
  56 % tuotteistamme täytti korkeimmat ravitsemusstandardit vuonna 2019.

Lue lisää:

2. Päätavoite Ilmasto & ympäristö

 

 • Painopiste: Kasvihuonekaasut
  Puolitamme kuluttajatuotteidemme kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2020 mennessä tehdaspäästömme tulevat olemaan vuoden 2008 tehdaspäästöjen tasolla tai alemmat (huolimatta nykyisistä merkittävästi suuremmista tuotantomääristä).

 • Tavoitteet ja tulokset:
  Tuotteidemme käytön seurauksena syntyvät kasvihuonekaasupäästöt kuluttajaa kohti ovat lisääntyneet noin 2 % vuodesta 2010 lähtien, mutta suunnitelmissamme on edelleen puolittaa ne vuoteen 2030 mennessä. Tehtaidemme päästöt ovat vähentyneet jopa 65 % verrattuna päästöihin vuonna 2008!

Lue lisää:

 • Painopiste: Vesi
  Puolitamme käytetyn veden määrän vuoteen 2020 mennessä siltä osin, miten kuluttajat käyttävät tuotteitamme. Samalla vähennämme veden käyttöä myös tuotantovaiheessa.
 • Tavoitteet ja tulokset:
  Vedenkäyttö kuluttajien keskuudessa on kasvanut 1 % vuodesta 2010 ja näin ollen se ei kohtaa tavoitteitamme vuoden 2020 osalta. Vedenkäyttömme tehtaissa on toisaalta pienentynyt 47 % ja on linjassa tavoitteidemme kanssa.
 • Painopiste: Jäte
  Puolitamme tuotteidemme kulutusjätteen vuoteen 2020 mennessä. Tehtaillamme syntyvän jätteen määrän on oltava vuoden 2008 tasolla tai alle sen.
 • Tavoitteet ja tulokset:
  Kuluttajien jätteet ovat vähentyneet 32 %, mikä on hyvä lasku, mutta se ei silti täytä tavoitteitamme. Tehdasjätteemme sen sijaan on pienentynyt 96 %.

Lue lisää:

 • Painopiste: Kestävät raaka-aineet
  Vuonna 2020 100 % maataloudesta saatavista raaka-aineistamme on kestävän kehityksen mukaisia.
 • Tavoitteet ja tulokset:
  Raaka-aineistamme keskimäärin 62 % oli kestäviä. Seuraavat tuotteemme ovat 100 % kestävän kehityksen mukaisia: kananmunat, sokeri, kaakao, tee, soijatuotteet, rypsiöljy, paperi ja kartonki. Palmuöljy on 95 % kestävistä lähteistä ja kasvikset 92 %.

Lue lisää:

3. Päätavoite Elinolosuhteet

 

 • Fokus: Tasavertaiset elinolosuhteet
  Vuoteen 2020 mennessä tulemme vahvistamaan 5 miljoonan naisen asemaa ja samalla vahvistamme myös ihmisoikeuksia läpi koko toimintaketjumme.
 • Tavoitteet ja tulokset:
  70 % ostoistamme ja hankinnoistamme täyttivät perusvaatimuksemme kestävyyden, ihmisoikeuksien, työturvallisuuden ja työympäristön suhteen. Naisten määrä on noussut 51 %:iin johtotehtävistä Unileverillä ja 2,34 miljoonaa naista ympäri maailman on aloittanut tai saanut mahdollisuuden osallistua projekteihin, jotka edistävät heidän koulutustaan ja työmahdollisuuksiaan Unileverin sisällä.

Lue lisää, minkä eteen meidän tulee vielä työskennellä sekä strategiastamme ja tulevaisuuden tavoitteistamme.

Making sustainable living commonplace for 8 billion people

00:00